•   082-560489
  •  
  •   aatmanirbhar2076@gmail.com

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकासित मिति २०७८।०५।३०

Please follow & like us :)

यस आत्मनिर्भर लघुबित्त बित्तीय संस्था ली लाई एउटा (१) Double Cab Pik Up 4 WD गाडीको आबस्यकता परेकोले गाडी उपलब्ध गराउन सक्ने योग्य आपूर्ति कर्ताबाट मिति २०७८।०६।१३ गते भीत्र सवारी साधन खरिद नियमावली बमोजिम सिलबन्धी प्रस्ताब आह्वान गरिएको छ । सिलबन्धी प्रस्ताब पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्बजनिक बिदा परेमा बिदा पछिको कार्यालय खुलेको दिन निबेदन पेश गर्न सकिने छ । थप जानकारी आवस्यक परेमा कार्यालयको वेबसाइट www.aatmanirbhar.org.np वा फोन नम्बर ०८२५६०४८९.मा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

आत्मनिर्भर लघुबित्त बित्तीय संस्था ली
घोराही १५ दाड
Email  :   aatmanirbhar2076@gmail.com
फोन ०८२ ५६०४८९

Please follow & like us :)


ABOUT US

Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (Aatmabnirbhar LBS) was incorporated at the office of the company registrar under Nepal government's Ministry of Industry and Commerce Supplies[...] Read More

CONTACT INFO
  •   082-560489, 9847845671
  •   aatmanirbhar 2076@gmail.com
  •   Ghorahi Sub-Metropolis-City-15,Dang
SOCIAL MEDIA

© Aatmanirbhar LBS Ltd., All Rights Reserved.
Unique Visitor : 198 Page Views : 1660